VrábleMesto leží v severnej časti Podunajskej nížiny. Do mesta sú začlenené obce Dyčka a Horný Oháj. Územie mesta bolo osídlené už v neolite (6000-2000 pred Kr. ). Archeologicky je doložené opevnené sídlisko hatvanskej a maďarovskej kultúry zo staršej doby bronzovej, kostrové hroby zo strednej doby bronzovej, sídlisko halšatské a laténske, germánska osada z 2-4. storočia, slovanské sídlisko z 9. storočia. Vráble sú prvýkrát písomne doložené v roku 1265 ako Verebel. Od roku 1294 boli Vráble trhovým miestom. V 13. storočí obec patrila ostrihomskému arcibiskupstvu. Od polovice 16. storočia sa vyvíjali ako zemepanské mestečko. V pečati mali svätého Vojtecha. Vráble boli počas protitureckých bojov dôležitým oporným bodom. Prvým náporom Turkov bolo mestečko vystavené už v roku 1530. Až v roku 1624 sa rozhodlo, že tu bude postavená pevnosť na obranu mesta a okolia známa aj ako Zemný hrad. Jej obrancovia mestečko pred Turkami v roku 1626 uchránili, ale v roku 1653 Turci obranu prekonali a mesto vyplienili. V roku 1918 po rozpade Rakúsko – Uhorska sa mesto stalo súčasťou Česko-Slovenska. Výsledkom Prvej Viedenskej arbitráži bolo, že Vráble sa stali súčasťou Maďarska v rokoch 1938 – 1945. Rímskokatolícky kostol Preblahoslavenej Panny Márie bol postavený v rokoch 1898 -1901 na mieste pôvodného neskorogotického chrámu s finančnou podporou ostrihomského arcibiskupa Klaudiusa Vasaryho. Budova má pôdorys tvaru kríža. Chrám je postavený v neorománskom slohu. Interiér vymaľoval Edmund Massányi z Nitry. Budova fary – bývalý kastieľ postavený v roku 1765 zemepánom Mikulášom Vašom. V roku 1833 sa stal jeho majiteľom vrábeľský palatín Ladislav Boronkai. Nadstavil ku kaštieľu poschodie. Niekedy okolo roku 1859 odkúpil kaštieľ ostrihomský arcibiskup Ján Scitovský pre potreby farského úradu. Odvtedy ako farský úrad. Súsošie kalvárie sa nachádza pred kostolom. Pocádza z roku 1768 a je postavené v neskorobarokovom slohu. Stálo už vedľa pôvodného chrámu. Pôvodne boli na kalvárii umiestnené sochy sv. Pavla a Petra, ktoré dnes stoja pred vstupnou bránou do kostola.ČAJKOVIČ WINERY

Malé rodinné vinárstvo, ktoré sa venuje akostným odrodovým a prívlastkovým vínam. Všetky vína majú pôvod v Nitrianskej vinohradníckej oblasti. Vinárstvo vychádza na trh so svojou prvou kolekciou vín ročníka 2011. Vinárstvo má produkciu cca. 20000 fliaš a je zamerané na klasické odrody ako rizling rýnsky, rizling vlašský, rulandské biele, sauvignon, tramín červený, frankovka modrá, alibernet, cabernet sauvignon rosé, zweigeltrebe rosé, chardonnay. Skúsený technológ Marián Čajkovič , ktorý pracoval v známych vinárstvach na Morave a na Slovensku, využíva moderné metódy pri výrobe a spracovaní hrozna. Vinárstvo sídli vo VINOTÉKE ALMAZIA na Kollárovej ul.č.9 vo Vrábľoch, ktorá okrem svojich vín dováža a predáva vína od popredných svetových výrobcov.

BABURKA

Rok založenia živnosti: 2004
Ročná produkcia v litroch: do 35000
Pomer biele/červené vína: 50/50
Technológ : Matej Blaško

Naše rodinné vinárstvo vzniklo s cieľom výroby kvalitných hroznových vín. Súčasná produkcia je zameraná na výrobu prívlastkových vín vysokých akostí v ktorých zo sortimentu zaujmú určite suché červené vína vyzrievané viac ako 26 mesiacov, suché biele terroárne vína pri ktorých neboli použité žiadne preparáty s výnimkou síry, polosladké vína a v neposlednom rade aj špičkové sladké vína najvyšších prívlastkov.

Výroba našich vín je zameraná na zhmotnenie prirodzených vlastností a čŕt jednotlivých odrôd do prirodzených prírodných vín. Snahou je zachovanie zrecieho potenciálu vín v spojení s odrodovou čistotou a neuniformnosťou.

Medzi naše najvýznamnejšie úspechy na súťažiach nedá nespomenúť: zlato a striebro z Concours mondial de Bruxelles 2011, 6x Národný salón vín SR, 14x striebro AWC Vienna a desiatky ďalších významných ocenení. Tešíme sa na Vašu návštevu.View NVF 2012 - Vrable in a larger map

Poznámka k mape: Každý bod na mape označuje pivnicu s unikátnym číslom. Číselný zoznam pivníc nájdete tu.


Pivnica Vinanza
Pivnica Almazia
Baburka
Pivnica č. 1
Pivnica č. 2
Pivnica č. 3
Pivnica č. 4
Pivnica č. 5
Pivnica č. 6
Pivnica č. 7
Pivnica č. 8
Pivnica č. 9
Pivnica č. 10
Pivnica č. 11
Pivnica č. 12
Pivnica č. 13
Pivnica č. 14
Pivnica č. 15
Pivnica č. 16
Pivnica č. 17
Pivnica č. 18
Okolie