Veľký CetínLeží na JZ okraji Žitavskej pahorkatiny na ľavostrannej nive a terase rieky Nitra, 15 km JV od mesta Nitra. Archeologické vykopávky odkryli sídlisko z obdobia laténskej kultúry, pohrebisko Kvádov z ml. doby a slovanské sídlisko. Prvá zmienka pod menom Cheten je z roku 1239 ako majetok zoborského kláštora. Od 16. Do 19. Stor. bola obec majetkom ostrihomského arcibiskupa, na ktorom hospodárili aj predialisti. V roku 1530 a 1554 obec vypálili Turci, v roku 1664 tu žilo 59 daňovníkov a v prevádzke bol dvojkolesový mlyn. V roku 1715 bolo v obci 56 domácností, obyvatelia obrábali rozsiahle vinice a predávali ovocie. Na choleru zomrelo v rokoch 1831 až 1849 vyše 150 ľudí. Veľký požiar vypukol v roku 1894. V I. svet. vojne zahynulo 33 a v druhej 41 občanov. Kultúrna organizácia Csemadok tu pracuje od roku 1949. Obyvatelia sa venujú folklóru v mužskom (1984) a ženskom (1998) spevokole, a od roku 1986 tu pôsobila aj skupina citaristov. Obec má od roku 1933 futbalové mužstvo, miestnu organizáciu záhradkárov a vinohradníkov od rok 1966 a poľovnícke združenie od roku 1968. V obci sa nachádza zdravotné stredisko s lekárňou a pôsobí tu aj miestna organizácia červeného kríža, založená v roku 1949. Obec je plynofikovaná. Družobným mestom je Balatonfuzfo z Maďarska. Pôvodný gotický rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie z roku 1307 bo prestavaný a v roku 1692 a nanovo postavený v roku 1911.


buy ativan pills


Pivnica č. 1
Pivnica č. 2
Pivnica č. 3
Pivnica č. 4
Pivnica č. 5
Pivnica č. 6
Pivnica č. 7
Pivnica č. 8
Pivnica č. 9
Pivnica č. 10
Pivnica č. 11
Pivnica č. 12
Pivnica č. 13
Pivnica č. 14
Pivnica č. 15
Pivnica č. 16
Pivnica č. 17
Pivnica č. 18
Pivnica č. 19
Pivnica č. 20
Pivnica č. 21
Okolie