MojmírovcePrvá písomná zmienka o obci je z roku 1156 (laténske kostrové pohrebisko, slovanský kostrový hrob 11. storočia). Medzi pôvodné názvy obce patria Ylmer (1156), Ilmur (1275), terra Illmer castri Zolgagyeriensis (1277), Urmín (1808), Mojmírovce (1948). Obec patrila zemianskemu rodu Ilmer - Ürmenyiovcov a i., v 16.storočí Ghyczyovcom, Révayovcom, v 19. storočí Bossániovcom, Tarnóczyovcom a Aldobrandiniovcom. V 16. storočí obec napadli Turci aj cisárske vojská. V 17. storočí bola obec osídlená maďarskými kalvínmi a neskôr osadníkmi zo Švábska. Od roku 1698 sa Mojmírovce vyvíjali ako zemepánske mestečko s trhovým právom. V 18. storočí sa obec stala strediskom panstva rodu Huňadyovcov. Správcom ich panstva boli Appelovci. V 19. storočí bol v obci zaznamenaný rozkvet remeselníctva. V roku 1871 tu bolo 44 remeselníkov, najviac čižmárov. Bolo tu založené úverové družstvo, továreň na výrobu šumivého vína, teheľňa. Existoval tu aj bitúnok a pivovar. Po celospoločenských zmenách v roku 1989 vidieť výrazný rozvoj podnikania. Vznikali malé prevádzky s približne desiatimi zamestnancami, drobné služby, rozvoj školstva a obchodnej siete.PD Mojmírovce: PD Mojmírovce prevzalo štafetu svojich predkov a v "enologických" tradíciách úspešne pokračuje. Vinohrady (cca. 150 ha) sa rozprestierajú na Nitrianskej pahorkatine s južnou expozíciou v nadmorskej výške 130-150 m. Výrobou vína (cca. 1 500 hl) sa PD Mojmírovce zaraďujú k malým prevádzkam, čo umožňuje plne sa sústrediť na kvalitu dorobeného vína, o čom svedčia aj mnohé získané ocenenia.


View NVF 2012 - mojmirovce in a larger map

Poznámka k mape: Každý bod na mape označuje pivnicu s unikátnym číslom. Číselný zoznam pivníc nájdete tu.


Pivnica č. 1
Pivnica č. 2