ČechynceČechynce ležia na západnom okraji Žitavskej sprašovej pahorkatiny na ľavostrannej nive a terase Nitry. Nadmorská výška v strede obce je 135 m. n. m. Obec Čechynce je písomne doložená od roku 1248 ako Cheg. Nachádza sa tu barokovo-klasicistický rímskokatolícky kostol z roku 1741 a klasicistická kaplnka zo začiatku 19. storočia.


View NVF 2012 - cechynce in a larger map

Poznámka k mape: Každý bod na mape označuje pivnicu s unikátnym číslom. Číselný zoznam pivníc nájdete tu.


Pivnica č. 1
Pivnica č. 2
Pivnica č. 3
Pivnica č. 4
Pivnica č. 5
Pivnica č. 6
Pivnica č. 7
Pivnica č. 8
Pivnica č. 9
Okolie