BrančKataster obce Branč sa nachádza na juhu okresu Nitra, ktorý v rámci Nitrianskeho kraja je situovaný v jeho severozápadnej časti.
Rozloha katastra Branča je 1381 hektárov. Na severe hraničí s katastrom obce Ivánka pri Nitre, na západe s katastrami obcí Mojmírovce a Štefanovičová, na juhu s katastrom Veľký Kýr okres Nové Zámky a na východe s katastrálnym územím Veľký Cetín. Obec leží na hlavnom cestnom ťahu Nitra – Nové Zámky. Ide o cestu I. triedy č. 64, na ktorú sa v obci napája cesta III. triedy. Obcou prechádza aj železničná trať Nitra – Nové Zámky. Katastrálnym územím preteká rieka III. rádu – Stará Nitra.


View NVF 2012 - branc in a larger map

Poznámka k mape: Každý bod na mape označuje pivnicu s unikátnym číslom. Číselný zoznam pivníc nájdete tu.


Pivnica č. 1
Pivnica č. 2
Pivnica č. 3
Pivnica č. 4
Pivnica č. 5
Pivnica č. 6
Okolie